วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

อบรมเรื่อง การเขียนตำรา หนังสือเรียนและหนังสือเสริมประสบการณ์เพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการศึกษา ๗เมษายน๕๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เด็กดี เด็กฉลาด ตามรอยพระบาทรักการอ่าน